Đại học bách Khoa TP.HCM


 Giới thiệu

ïNhân sự

Đào tạo

Thí nghiệm

Nghiên cứu

Tin tức

Giáo trình tài liệu >


< Về trang chủ

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mô hình SCADA giám sát lưới hạ thế

GÍAO TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

MS-406022-Thực Tập Điện A

MS-406058-Thực Tập Điện A1

MS-40605-Thực Tập Điện A2

MS-406066-Thực tập Điện B

MS-401023-Thí Nghiệm Điện Công Nghiệp

MS-406024-Thực Tập Điện Cơ Khí

MS-406014-Thí Nghiệm Kỹ Thuật Điện Đại Cương

MS-408046-Thí Nghiệm Kỹ Thuật Điện 2

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM

 * HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN

 

- TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM:

Bài tập 1, Bài tập 2, Bài tập 3, Bài tập 4

Hướng dẫn thí nghiệm máy điện bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7

 

- CÁC MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM:

Báo cáo 1, Báo cáo 2, Báo cáo 3, Báo cáo 4, Báo cáo 5, Báo cáo 6, Báo cáo 7

 

- Tài liệu thí nghiệm của sinh viên trường Tasmania (úc):

Thí nghiệm 1, Thí nghiệm 2, Thí nghiệm 3, Thí nghiệm 4

Báo cáo 1, Báo cáo 2, Báo cáo 3, Báo cáo 4

Chỉ dẫn

 

* HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP B

Bài mở đầu

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

 

* HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH QUẤN DÂY

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Đề Cương Giảng Dạy Lý Thuyết Kỹ Thuật Điện

CÁC TÀI LIỆU KHÁC

Các tập lệnh trong họ 8051 (tiếng Anh)

Chương trình đào tạo Kỹ thuật viên

PHẦN MỀM HỖ TRỢ

Để giải nén và xem các tài liệu trên, ban cần tải về và cài đặt các phần mềm sau:

WinRAR download (dùng thử)

 Acrobat Reader 7.0 download (miễn phí)