Bộ môn Hệ Thống Điện trực thuộc Khoa Điện - Điện Tử, Trường Đại Học Bách Khoa Tp. HCM. Bộ Môn phụ trách các môn học chuyên ngành về Hệ Thống Điện cho các sinh viên đại học, học viên cao học và đào tạo nhân lực có trình độ sau Đại Học (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ) khu vực phía Nam. Bộ Môn còn có các liên kết về đào tạo, nghiên cứu với các trường, công ty, viện trong và ngoài nước.

  Đối với chương trình Đại học ngành Kỹ Thuật Điện, các CBGD của Bộ Môn phụ trách các môn học chuyên ngành Hệ Thống Điện cho các sinh viên năm 3, 4 và 5 - đồng thời giới thiệu đề tài làm LVTN chuyên ngành về:

 • Hệ Thống Điện - Nhà máy điện, mạng lưới truyền tải, phân phối

 • Các nguồn năng lượng tái tạo: Năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt, thủy triều, nguyên tử,...

 • Tích trữ năng lượng cho hệ thống điện

 • Thiết kế Vận hành & Điều khiển Hệ Thống Điện

 • Ổn định hệ thống điện, sụp đổ điện áp trong hệ thống điện

 • Bảo vệ Rơle & Tự động hóa trong Hệ Thống Điện

 • Xử lý và truyền tín hiệu (SCADA) trong hệ thống điện

 • Vật liệu Điện - Kỹ Thuật Cao Áp

 • Tương hợp điện từ (EMC) trong hệ thống điện

 • Công nghệ trí tuệ nhân tạo trong ngành Điện

 • Phương pháp số (Sai phân hữu hạn, Phần tử hữu hạn, Phần tử biên, Phương pháp moment, Phương pháp Meshfree,...)

  Đối với chương trình Cao Học ngành Thiết Bị, Mạng và Nhà Máy Điện, Bộ Môn phụ trách các môn học và hướng dẫn làm LVCH về chuyên ngành Hệ Thống Điện. Bộ Môn cũng phụ trách chương trình đào tạo NCS theo chương trình trong nước hoặc liên kết với các trường ngoài nước. Ngoài ra, về hướng NCKH phối hợp, Bộ Môn cũng thực hiện các đề tài NCKH liên kết với các cơ quan khác trong nước: Công ty Điện Lực 2, Sở Khoa Học - Công Nghệ, ...

Trở về đầu trang

 
Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Khoa Điện & Điện Tử

Bộ Môn Hệ Thống Điện