icon THÔNG TIN BỘ MÔN

icon PHÒNG THÍ NGHIỆM


Họp mặt Cựu sinh sinh viên Cao Đẳng Điện Học - Khoa Điện-Điện tử

Trân trọng kính mời các thế hệ Cựu Sinh viên Cao Đẳng Điện Học - khoa Điện-Điện tử về dự Họp mặt mừng 55 năm thành lập Trường / Khoa; vào ngày 21/10/2012 (Chủ Nhật, từ 8h00 tại Sân B1 - ĐHBK).

Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Môn Cung Cấp Điện

Bộ môn Cung Cấp Điện và Điện Khí Hoá được thành lập năm 1992, tham gia giảng dạy và đào tạo các kỹ sư, thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật điện của các hệ chính qui, tại chức, hệ mở rộng.

Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Điện Tử Công Suất

Thuộc hệ thống PTN trọng điểm ĐHQG, phục vụ cho các Thí nghiệm, Nghiên cứu của SV, học viên cao học; phục vụ NCKH chuyên sâu của NCS và CBGD, phục vụ hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước.

icon TIN TỨC

Bộ môn Cung Cấp Điện và Điện Khí Hoá

Bộ môn Cung cấp điện và Điện khí hoá được thành lập năm 1992, theo quyết định số 14/TCBK ngày 21/02/1992 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh...

Chi tiết

© Bộ môn Cung Cấp Điện - Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa tp. HCM.