BỘ MÔN

  Giới thiệu

Nhân sự

Nghiên cứu KH

Giáo trình

  Phòng thí nghiệm

  Download

LIÊN KẾT

  Khoa Điện - ĐTử

  ĐH Bách Khoa

Thư điện tử

Google search

 TIN TỨC

Kiểm định chất lượng đào tạo

                                                                                                               
Mạch điện 1

 • Tác giả : Phạm Thị Cư - Trương Trọng Tuấn Mỹ - Lê Minh Cường. Chủ biên : Phạm Thị Cư

 • Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

 • Năm xuất bản : 2002

 • Số trang : 387

 • Khổ sách : 16x24cm

 • Giáo trình chính của môn học Mạch điện 1

 

Mạch điện 2
 • Tác giả : Phạm Thị Cư - Trương Trọng Tuấn Mỹ - Lê Minh Cường. Chủ biên : Phạm Thị Cư

 • Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

 • Năm xuất bản : 2002

 • Số trang :

 • Khổ sách : 16x24cm

 • Giáo trình chính của môn học Mạch điện 2A, Mạch điện 2B.

Đo điện

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Tân - Ngô Văn Ky

 • Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

 • Năm xuất bản : 2005

 • Số trang : 342

 • Khổ sách : 16x24cm

 • Giáo trình chính của môn học Đo điện

 

Đo điện tử

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Tân - Ngô Tấn Nhơn

 • Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

 • Năm xuất bản : 2005

 • Số trang : 119

 • Khổ sách : 16x24cm

 • Giáo trình chính của môn học Đo điện tử

 

Trường điện từ
 • Tác giả : Ngô Nhật Ảnh - Trương Trọng Tuấn Mỹ

 • Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

 • Năm xuất bản :

 • Số trang :

 • Khổ sách :

 • Giáo trình chính của môn học Trường điện từ

 

Lý thuyết tín hiệu
 
 • Tác giả : Phạm Thị Cư

 • Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

 • Năm xuất bản :

 • Số trang :

 • Khổ sách :

 • Giáo trình chính của môn học Lý thuyết tín hiệu

 

 

         Giới thiệu | Nhân sự | NCKH | Giáo trình | Phòng thí nghiệm | Đầu trang