About us

testi-img01

Development history

Founded from 1957, Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE) belongs to Ho Chi Minh city University of Technology, Vietnam National University

“FEEE Educate undergraduate and graduate students heading to ABET standard”
FEEE board

 

Featured

“Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology ”
 

Along with the School of Civil Engineering , the School of Electrical Engineering was among the first facilities founded in South Vietnam in 1957 to train 3 - year technicians, then 4- year engineers in the field of Electrical and Electronics & Telecommunications Engineering till 1975. The School was renamed as the Faculty of Electrical & Electronics Engineering in 1975. The Faculty's mission is to provide undergraduate and graduate education and conduct research activities in the field of applied Electrical-Electronics Engineering and Technology....

Read More

 

 • Xử lý học vụ cho sinh viên hoc kỳ 1/2014-2015
 • 210-ĐHBK-CTCT-SV Thong bao sinh vien K2014 khong SHCD dau khoa nam 2014
 • Thông báo tuyển dụng ICDREC
 • Thông báo tuyển dụng nhân sự Viettel
 • Tổ chức SHCD cuối khóa cho SV K2010-SV BDCN2012
 • Hướng dẫn sinh viên thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho SV Đai hoc chinh Quy
 • Dự tuyển học bổng POSCO TJ Park 2014
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp sinh viên KSTN 2014
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp sinh viên KSTN 2014
 • Tuyen dung Cong ty TNHH Lac Ty II
 • Tổ chức Seminar về các chương trình Thạc sĩ Tiến sĩ trong hệ thống AUN SEED-Net
 • Yuasa Việt Nam recruits engineers
 • Seminar on Kinetis and i.MX Solutions Based on ARM® Technology
 • Tuyển dụng Công ty Renesas Design Vietnam Co., Ltd.
 • Thông tin tuyen dung Cong ty TNHH SX Thiet bi Vien thong
 • Thông báo tuyển dụng công ty CP Chăn nuôi C.P Viet NamTrung Tam Điều Độ HTĐ
 • Seminar on Introduction to Engineering
 • Seminar về thiết kế vi mạch cao tần
 • JABA recruit students for jobs in Japan
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH VỊ SỐ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

Links

 • logo-vietcard1
 • logo-vnpt
 • HolcimLogo
 • CONG_TY_THANG_LONG
 • LOGO_THIBIDI_3
 • logo-ctSNT
 • Logo_CTY-CP-VIEN-THONG-A-CHAU1
 • LogoSonHuu-1
 • logo-ctytantien1
 • logo-triduc1
 • logo-ctyBMBinhDong1
 • logo_EVN
 • logo_Rang_Dong