About us

testi-img01

Development history

Founded from 1957, Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE) belongs to Ho Chi Minh city University of Technology, Vietnam National University

“FEEE Educate undergraduate and graduate students heading to ABET standard”
FEEE board

 

Featured

“Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology ”
 

Along with the School of Civil Engineering , the School of Electrical Engineering was among the first facilities founded in South Vietnam in 1957 to train 3 - year technicians, then 4- year engineers in the field of Electrical and Electronics & Telecommunications Engineering till 1975. The School was renamed as the Faculty of Electrical & Electronics Engineering in 1975. The Faculty's mission is to provide undergraduate and graduate education and conduct research activities in the field of applied Electrical-Electronics Engineering and Technology....

Read More

 

 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp sinh viên KSTN 2014
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp sinh viên KSTN 2014
 • Tuyen dung Cong ty TNHH Lac Ty II
 • Công ty Nestle tuyển dụng TECHNICAL ENGINEER (Electrical & Automation – Industrial services)
 • CÔNG TY BILCO TUYEN DUNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ TẠI AN GIANG
 • Thông tin tuyển dụng Công ty Jetstart Pacific
 • Thông báo tuyển thực tập
 • Thông báo chương trình thực tập tại Công ty Kanden SS2014
 • Sinh viên chưa khám sức khỏe định kỳ khóa 2010-2011-2012
 • Du tuyen hoc bong KANDEN -SS 2014
 • Seminar on Introduction to Engineering
 • Seminar on Kinetis and i.MX Solutions Based on ARM® Technology
 • Tổ chức Seminar về các chương trình Thạc sĩ Tiến sĩ trong hệ thống AUN SEED-Net
 • Seminar về thiết kế vi mạch cao tần
 • JABA recruit students for jobs in Japan

Links

 • logo-vietcard1
 • logo-vnpt
 • HolcimLogo
 • CONG_TY_THANG_LONG
 • LOGO_THIBIDI_3
 • logo-ctSNT
 • Logo_CTY-CP-VIEN-THONG-A-CHAU1
 • LogoSonHuu-1
 • logo-ctytantien1
 • logo-triduc1
 • logo-ctyBMBinhDong1
 • logo_EVN
 • logo_Rang_Dong