About us

testi-img01

Development history

Founded from 1957, Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE) belongs to Ho Chi Minh city University of Technology, Vietnam National University

“FEEE - ACTIVE LEARNING, CREATIVE TEACHING”
FEEE board

 

Featured

“Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology ”
 

Along with the School of Civil Engineering , the School of Electrical Engineering was among the first facilities founded in South Vietnam in 1957 to train 3 - year technicians, then 4- year engineers in the field of Electrical and Electronics & Telecommunications Engineering till 1975. The School was renamed as the Faculty of Electrical & Electronics Engineering in 1975. The Faculty's mission is to provide undergraduate and graduate education and conduct research activities in the field of applied Electrical-Electronics Engineering and Technology....

Read More

 

 • CƠ HỘI HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT VIETNAM
 • Xét học bổng sinh viên Khoa Điện - Điện Tử 2015
 • Chương trình trao đổi sinh viên với trường Universitas Indonesia
 • Tuyển dụng ICDREC
 • Tuyển dụng Công ty Hải Nam
 • Tuyển dụng Công ty Schindler
 • Thông báo tuyển dụng Công ty dich vụ Cơ khí hàng hải PTSC
 • Lịch tuần sinh hoạt công dân định kỳ đợt 2 năm học 2014-2015
 • Cấp học bổng Toyota 2014
 • Dự tuyển học bổng PVEP năm học 2014-2015
 • CÔNG TY TNHH DUY NHẤT (www.uniqglobal.com) tuyển dụng
 • Tuyển dụng ICDREC
 • Công ty Điện Lực Tây Ninh tuyển dung tháng 01/2015
 • Tuyển dụng Công ty Hải Nam
 • Tuyển dụng Công ty Schindler
 • Tuyển dụng Công ty ASTI
 • Thông tin tuyển dụng-cty Tân Tiến
 • Thông báo tuyển dụng Công ty dich vụ Cơ khí hàng hải PTSC
 • Tuyển dụng Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces
 • Thông báo tuyển dụng Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Links

 • logo-ctSNT