About us

testi-img01

Development history

Founded from 1957, Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE) belongs to Ho Chi Minh city University of Technology, Vietnam National University

“FEEE - ACTIVE LEARNING, CREATIVE TEACHING”
FEEE board

 

Featured

“Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology ”
 

Along with the School of Civil Engineering , the School of Electrical Engineering was among the first facilities founded in South Vietnam in 1957 to train 3 - year technicians, then 4- year engineers in the field of Electrical and Electronics & Telecommunications Engineering till 1975. The School was renamed as the Faculty of Electrical & Electronics Engineering in 1975. The Faculty's mission is to provide undergraduate and graduate education and conduct research activities in the field of applied Electrical-Electronics Engineering and Technology....

Read More

 

 • Dự tuyển học bổng PVEP năm học 2014-2015
 • Thông báo tuyển dụng Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
 • Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 142 (HK2/2014-2015
 • Viettel recruits engineers and final year students
 • Thông tin học bổng ChungAng Korea
 • Danh hiệu sinh viên nam hoc 2013-2014
 • Khẩn Dự tuyển học bổng Viettel năm học 2014
 • Thông báo tuyển dụng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
 • Khẩn " Thông báo thủ tục dự lễ tốt nghiệp 2014"
 • Thông báo seminar Prof Cam Nguyen
 • Tuyển dụng Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces
 • Thông báo tuyển dụng Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
 • Viettel recruits engineers and final year students
 • Thông báo tuyển dụng Cty TNHH Siêu Nhật Thanh
 • Thông báo tuyển dụng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
 • Tuyển dụng Công ty Renesas Design Vietnam Co., Ltd.
 • Tuyển dụng Công ty Arrive Technologies Viet Nam Co., Ltd
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH VỊ SỐ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN
 • Thông báo tuyển dụng ICDREC
 • Thông báo tuyển dụng nhân sự Viettel

Links

 • logo-vietcard1
 • logo-vnpt
 • HolcimLogo
 • CONG_TY_THANG_LONG
 • LOGO_THIBIDI_3
 • logo-ctSNT
 • Logo_CTY-CP-VIEN-THONG-A-CHAU1
 • LogoSonHuu-1
 • logo-ctytantien1
 • logo-triduc1
 • logo-ctyBMBinhDong1
 • logo_EVN
 • logo_Rang_Dong