About us

testi-img01

Development history

Founded from 1957, Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE) belongs to Ho Chi Minh city University of Technology, Vietnam National University

“FEEE - ACTIVE LEARNING, CREATIVE TEACHING”
FEEE board

 

Featured

“Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology ”
 

Along with the School of Civil Engineering , the School of Electrical Engineering was among the first facilities founded in South Vietnam in 1957 to train 3 - year technicians, then 4- year engineers in the field of Electrical and Electronics & Telecommunications Engineering till 1975. The School was renamed as the Faculty of Electrical & Electronics Engineering in 1975. The Faculty's mission is to provide undergraduate and graduate education and conduct research activities in the field of applied Electrical-Electronics Engineering and Technology....

Read More

 

 • Quyết định về việc tạm dừng học HK2/15-16 đối với sinh viên không tham gia SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2015- 2016
 • Thông tin cấp học bổng cho sinh viên HK2 (2014-2015)
 • Tiêu chuẩn tốt nghiệp khóa 2011
 • Thông báo về việc nhận giấy khen và giấy chứng nhận danh hiệu sinh viên năm học 2014-2015
 • Thông báo về cuộc thi Olympic Vật Lý sinh viên cấp Trường
 • Chương trình thực tập ngắn hạn tại Đại học Thammasat, Thái Lan
 • Cách đăng ký nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ
 • Thông báo lịch tuần sinh hoạt công dân định kỳ đợt 2 năm học 2015-2016
 • Thông báo khen thưởng sinh viên
 • Xét cấp học bổng HK2
 • Thông báo tuyển dụng Công Ty TNHH Welkin Việt Nam
 • Công ty TNHH Công Nghê Xanh Hoa Sen tuyển dụng
 • Thông báo tuyển dụng Công ty ESEC
 • Thông báo tuyển dụng Công ty Kawaso
 • Thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) - COTECCONS TUYỂN DỤNG
 • Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4 (PECC4) tuyển dụng
 • Tuyển dụng Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam
 • Tuyển dụng UNIQ GROUP
 • Tuyển dụng Công ty Nestle

Links