About us

testi-img01

Development history

Founded from 1957, Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE) belongs to Ho Chi Minh city University of Technology, Vietnam National University

“FEEE - ACTIVE LEARNING, CREATIVE TEACHING”
FEEE board

 

Featured

“Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology ”
 

Along with the School of Civil Engineering , the School of Electrical Engineering was among the first facilities founded in South Vietnam in 1957 to train 3 - year technicians, then 4- year engineers in the field of Electrical and Electronics & Telecommunications Engineering till 1975. The School was renamed as the Faculty of Electrical & Electronics Engineering in 1975. The Faculty's mission is to provide undergraduate and graduate education and conduct research activities in the field of applied Electrical-Electronics Engineering and Technology....

Read More

 

 • Thông báo làm thủ tục nhận bằng ngày 22/4/2016
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH PFIEV 2016
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH KSTN 2016
 • Cấp học bổng chương trình đào tạo KSTN học kỳ 2/15-16
 • Lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2016 cho sinh viên K12,13,14
 • Lịch tư vấn tâm lý cho sinh viên
 • Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên 2015-2016
 • Seminar: Telecom ParisTech (Pháp), at John von Neumann Institute
 • Danh sách sinh viên chưa nhận khen thưởng DHSV
 • Gia hạn đóng học phí HK 152 đối với SV CQ & KCQ
 • Tuyển dụng tập đoàn Valmet
 • Tuyển dụng Công ty TNHH Rohto-Mentholatum
 • Tuyển dụng Công ty Điện Lực Tây Ninh
 • Tuyển dụng Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 4
 • Tuyển dụng Công ty CP KASATI
 • Tuyển dụng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nhật Ân
 • Công ty Khoa học và Kỹ thuật REECO tuyển nhân sự
 • Tuyển dụng Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Bình Sơn
 • Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETec
 • Tuyển dụng Công ty Thủy điện Trị An

Links