About us

testi-img01

Development history

Founded from 1957, Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE) belongs to Ho Chi Minh city University of Technology, Vietnam National University

“FEEE - ACTIVE LEARNING, CREATIVE TEACHING”
FEEE board

 

Featured

“Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology ”
 

Along with the School of Civil Engineering , the School of Electrical Engineering was among the first facilities founded in South Vietnam in 1957 to train 3 - year technicians, then 4- year engineers in the field of Electrical and Electronics & Telecommunications Engineering till 1975. The School was renamed as the Faculty of Electrical & Electronics Engineering in 1975. The Faculty's mission is to provide undergraduate and graduate education and conduct research activities in the field of applied Electrical-Electronics Engineering and Technology....

Read More

 

  • Chương trình Community and Technological Camp Singature 2016
  • Trại hè NCKH Quốc tế 2016
  • Link error in website http://dee.hcmut.edu.vn/
  • Thông báo đăng ký đề tài NCKH CTTT 2016
  • Thông báo đăng ký đề tài NCKH CHÍNH QUY 2016
  • MỜI ĐĂNG KÝ DỰ HỘI THẢO GẶP GỠ CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ TUYỂN DỤNG KỸ SƯ VÀ SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP (thứ bảy 25/6/2016)
  • Thông báo nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp
  • Seminar về thiết kế Chip Laser Scanner_TS. Trần Lê Nguyên
  • Thông báo làm thủ tục nhận bằng ngày 22/4/2016
  • Thông báo đăng ký đề tài NCKH PFIEV 2016

Links