About us

testi-img01

Development history

Founded from 1957, Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE) belongs to Ho Chi Minh city University of Technology, Vietnam National University

“FEEE Educate undergraduate and graduate students heading to ABET standard”
FEEE board

 

Featured

“Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology ”
 

Along with the School of Civil Engineering , the School of Electrical Engineering was among the first facilities founded in South Vietnam in 1957 to train 3 - year technicians, then 4- year engineers in the field of Electrical and Electronics & Telecommunications Engineering till 1975. The School was renamed as the Faculty of Electrical & Electronics Engineering in 1975. The Faculty's mission is to provide undergraduate and graduate education and conduct research activities in the field of applied Electrical-Electronics Engineering and Technology....

Read More

 

 • Tổ chức SHCD cuối khóa cho SV K2010-SV BDCN2012
 • Hướng dẫn sinh viên thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho SV Đai hoc chinh Quy
 • Dự tuyển học bổng POSCO TJ Park 2014
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp sinh viên KSTN 2014
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp sinh viên KSTN 2014
 • Tuyen dung Cong ty TNHH Lac Ty II
 • Công ty Nestle tuyển dụng TECHNICAL ENGINEER (Electrical & Automation – Industrial services)
 • CÔNG TY BILCO TUYEN DUNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ TẠI AN GIANG
 • Thông tin tuyển dụng Công ty Jetstart Pacific
 • Thông báo tuyển thực tập
 • Thông báo tuyển dụng công ty CP Chăn nuôi C.P Viet Nam
 • Sunflower Scholarship - ESilicon
 • JABA recruit students for jobs in Japan
 • Thông báo tuyển dụng công ty CP Chăn nuôi C.P Viet NamTrung Tam Điều Độ HTĐ
 • Seminar on Kinetis and i.MX Solutions Based on ARM® Technology
 • Seminar on Introduction to Engineering
 • Seminar về thiết kế vi mạch cao tần
 • Tổ chức Seminar về các chương trình Thạc sĩ Tiến sĩ trong hệ thống AUN SEED-Net
 • Thông tin tuyển dụng Cty CP Thang Máy Thiên Nam

Links

 • logo-vietcard1
 • logo-vnpt
 • HolcimLogo
 • CONG_TY_THANG_LONG
 • LOGO_THIBIDI_3
 • logo-ctSNT
 • Logo_CTY-CP-VIEN-THONG-A-CHAU1
 • LogoSonHuu-1
 • logo-ctytantien1
 • logo-triduc1
 • logo-ctyBMBinhDong1
 • logo_EVN
 • logo_Rang_Dong