About us

testi-img01

Development history

Founded from 1957, Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE) belongs to Ho Chi Minh city University of Technology, Vietnam National University

“FEEE - ACTIVE LEARNING, CREATIVE TEACHING”
FEEE board

 

Featured

“Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology ”
 

Along with the School of Civil Engineering , the School of Electrical Engineering was among the first facilities founded in South Vietnam in 1957 to train 3 - year technicians, then 4- year engineers in the field of Electrical and Electronics & Telecommunications Engineering till 1975. The School was renamed as the Faculty of Electrical & Electronics Engineering in 1975. The Faculty's mission is to provide undergraduate and graduate education and conduct research activities in the field of applied Electrical-Electronics Engineering and Technology....

Read More

 

 • Link error in website http://dee.hcmut.edu.vn/
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH CTTT 2016
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH CHÍNH QUY 2016
 • MỜI ĐĂNG KÝ DỰ HỘI THẢO GẶP GỠ CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ TUYỂN DỤNG KỸ SƯ VÀ SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP (thứ bảy 25/6/2016)
 • Thông báo nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp
 • Seminar về thiết kế Chip Laser Scanner_TS. Trần Lê Nguyên
 • Thông báo làm thủ tục nhận bằng ngày 22/4/2016
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH PFIEV 2016
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH KSTN 2016
 • Cấp học bổng chương trình đào tạo KSTN học kỳ 2/15-16
 • Tuyển dụng Công ty CENERGY POWER
 • Tuyển dụng Công ty AMCC
 • Tuyển dụng Công ty True Soltec
 • Tuyển dụng Công ty TNHH xây lắp điện Hà Nguyễn
 • Thông báo tuyển thực tập sinh Công ty TNHH Tebodin Việt Nam
 • Tuyển dụng Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Long Hội
 • Tuyển dụng Công Ty VEIT
 • Tuyển dụng Công Ty Truyền tải Điện 3
 • Thông báo nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp
 • Tuyển dụng Công ty CP XD TM&DV Quang Minh

Links